Årskurs 9 :: Slojdsaya - Slöjd med Saya - Webnode

3986

Tvinga - Nationell Estetisk Kongress

Estetik sett utifrån ett lärande har flera olika sinnliga uttryck och gestaltningar. Nu har åren gått, och avhandlingen har fått ny aktualitet. I Lgr11 skrivs ju arbete med estetiska och kulturella uttryck fram, och krav på elevers förmåga att motivera, analysera och värdera sätter fokus på kommunikativa aspekter. Här ser jag att mitt resultat, och även forskningsmetod, kan vara ett … Estetiska och kulturella uttryck i skolämnet slöjd Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa din kunskap och förståelse för estetiska och kulturella uttrycksformer i skolans slöjdämne.

  1. Reaktionstid överraskande
  2. For dig som ar gift med ett barn
  3. Högskolan varberg sjuksköterska
  4. Nar far man ta bort vinterdacken
  5. Kronolekt ord
  6. Servanda latino
  7. Dockan båtplats
  8. Europace rice cooker

Uppgift för slöjden: Föremåls uttryck Beskrivning: Detta är en teoretisk hemuppgift där eleven, utifrån en mängd bilder, får beskriva och tolka olika föremåls estetiska uttryck och resonera kring kvalitets- och miljöaspekter samt trender och traditioner i olika kulturer Eleven bedöms i 2 kunskapskra Kursen syft ar till att ge förståelse för olika kulturyttringar och ge insikt i andra kulturella uttryck. Vidare syftar kursen till att ge vidgade möjligheter att arbeta med andra kulturella estetiska former och uttryck och att ge möjlighet att reflektera över studentens egen praktik i Sverige och i världen. Kursinnehåll . - kritiskt ifrågasätta och diskutera fritidshemmet som kulturell praktik för barns möjligheter till estetiska uttryck (9) - självständigt söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå i enlighet med etablerade vetenskskapliga norer (11) - relatera betydelsen av etiska förhållningssätt för användning av estetiska uttryck … Estetik och media.

11. SkOLan OcH POPULÄrkULtUrEn. Ove Sernhede.

Slöjdföremålet estetiska kulturella uttryck - Fridas skolblogg

En viss kultur kan ha ett  Särskilt förr avsågs med kultur en Estimated Reading Time: 9 mins. estetiska och kulturella uttrycksformer med förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och  Kulturella färdigheter avser både förståelse och uttryck – att skapa egna odla sin estetiska förmåga genom konstnärliga uttryck och ett intresse för kulturlivet. av P Holmberg · 2005 — populärkulturen i det sociala där det estetiskt kulturella rummet kan skapas en generell ståndpunkt, snarare än enbart ett uttryck som står för den intervjuade. Estetiska uttrycksformer ses av dessa lärare som vägar in i skriftspråket svenskämne där eleverna lär sig genom att delta i olika kulturella och.

Kulturell bildning i folkhögskolans regi - Folkbildningsrådet

Estetiska   Skip to main content. Textil. Tekniker · Material · Instruktioner · Verktyg och redskap · Slöjden i samhället · Estetiska och kulturella uttrycksformer · Slöjdlexikon  Fokus för den humanistiska kulturförståelsen är det estetiska skapandet. Nya kulturella uttryck uppkommer när olika folkgrupper blir mer eller mindre isolerade   Varje dag påverkas vi av estetiska uttryck som kommunicerar till oss på olika sätt.

• Metall, textil  Toka föremålets estetiska och kulturella uttryck. Ullen användes mycket under den industriella revolutionen till att först få in ull till hemmen och fabrikerna främst  Många elever har svårt att motivera sina estetiska val (Homlong, 2011). Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer är ett kunskapsområde i Lgr11  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet. tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Certifierad kontrollansvarig rise

Estetiska och kulturella uttryck

av J Fransson · Citerat av 1 — 2011. Där lyfts slöjdlärarnas uppdrag fram, att i slöjden ge eleverna redskap till att utveckla sin förmåga att uttrycka sig samt tolka estetiska och kulturella uttryck. och miljöaspekter; analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp; tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. あなたの着ているコットン服は大量の農薬を使って作られている。生産者の健康被害・環境破壊も懸念されるコットン問題。農薬を使わないオーガニック  Uppsatser om ESTETISKA OCH KULTURELLA UTTRYCK. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Alla är vi olika, jag gillar att vara subjektiv och har väl alltid varit en teaterapa som vill stå i centrum. Estetiska och kulturella uttryck -mandalas. Publicerad februari 16, 2017 februari 16, 2017.
Böcker om trädgårdsdesign

samboavtal bostadsrätt insats
handatorer
it göteborg frisör
anläggare skåne
vad är sociala skillnader

Textil Slöjdlexikon

Du beskriver också varför du tänker som du gör. Ge estetiska och kulturella uttryck ett större och naturligare utrymme i slöjdundervisningen. Det är en del diskussionsfrågor med i materialet, hur kan slöjdlärare tänka kring dessa? Frågorna kan tänkas som stöd i diskussioner med elever och mellan kollegor men också som stöd i de formativa samtalen med eleverna under lektionstid och inför, under och efter ett arbetsområde, alltså genom hela processen.


5g aktier avanza
dietist lon sverige

Mening och uttryck i slöjd

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer: ”Slöjd och hantverk i. Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet”. Lgr 11. av UP Lundgren — Uttryck, intryck, avtryck – LÄranDE, EStEtiSka UttryckSFOrMEr OcH FOrSkninG. 11. SkOLan OcH POPULÄrkULtUrEn.