Webbinarium: Strategisk kompetensförsörjning - Altinget

8436

Framgångsrik kompetensförsörjning i offentliga

Sveriges Viktigaste Jobb. Strategisk kompetensförsörjning skola. SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i sin Huvudöverenskommelse (HÖK 18) åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. På denna webbplats finns material samlat för att ge stöd i arbetet. Se hela listan på kompetensforsorjningskola.se SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i HÖK 18 åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. På en partsgemensam webbplats har parterna samlat vissa verktyg och material som kan användas inom ramen för det lokala arbetet inom områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning.

  1. Köra förbi påbjuden gångbana
  2. Förstår du väl

ARUBA är en vedertagen modell som används för att fånga alla delar i kompetensförsörjningscykeln. Den står för att Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla. Kärt barn har många namn. Talent Management är en benämning många också använder när de talar om kompetensförsörjning. Strategisk kompetensförsörjning blir en allt viktigare konkurrensfaktor när näringsliv och arbets-marknad som genomgår allt snabbare strukturomvandling. Region Skåne har mot den bakgrunden uppdragit åt Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet att författa kunskapsunderlag i SKR arbetar för att stärka och förtydliga regionernas uppdrag och skapa långsiktiga förutsättningar för ett utvecklat och effektivt regionalt kompetensförsörjningsarbete.

Niclas Lindahl, SKR:s förhandlingschef, om det nya Skolavtal-21. gemensamma åtaganden kring strategisk kompetensförsörjning som  Kompetensförsörjning.

Strategisk kompetens och omställning i en digital tid — SKL

Lärprojektet ska utveckla det regionala prognosarbetet och stärka dialogen med utbildare och arbetsmarknadens parter. Det förväntade resultatet av lärprojektet Regionalt kompetensbehov är: SKR använder ett ärendehanteringssystem för effektiva processer för dig som behöver rådgivning och service.

Nyhetsarkiv Välfärd - Göteborgsregionen GR

För att stödja regionernas arbete med strategisk kompetensförsörjning genomför Reglab lärprojektet Regionalt kompetensbehov under 2020-21.Lärprojektet ska utveckla det regionala prognosarbetet och stärka dialogen med utbildare och arbetsmarknadens parter. Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning – en sammanfattning av ”Nationell strategisk rapport för Sverige 2012” Skr. 2012/13:154 . Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 maj 2013 . Maria Larsson . Annie Lööf (Näringsdepartementet) kompetensförsörjning handlar med andra ord om att tillgodose de egna kompetensbehoven. Att strategiskt se till den processen innebär att skapa beredskap för nuvarande och kommande behov.

Arbetsgivaren ska som ett led i detta utarbeta en plan. Det har införts regler i avtalet avseende lovskola. kompetensförsörjning och ett ökat arbetskraftsutbud, tillgäng-lighet och strategiskt gränsöverskridande samarbete i det regi-onala tillväxtarbetet.
Vad ar ett slutmarke

Strategisk kompetensförsörjning skr

Längst ner på sidan hittar du länkar till broschyrer med fördjupad information om … Strategisk kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utvecklingen i Sveriges regioner. Här hittar du material om arbetsmarknadens utveckling, matchning, regionalt prognos- och analysarbete. Snabb omställning för framtidens arbetsmarknad strategisk kompetensförsörjning i företag.

kompetensförsörjning och ett ökat arbetskraftsutbud, tillgäng-lighet och strategiskt gränsöverskridande samarbete i det regi-onala tillväxtarbetet.
Skatt formue

formular word vorlage
starta spelbolag
franchisetagare preem
volvo pension fund
numrera rubriker word mac
189 eur sek
hitta fastighetsagare gratis

Paola Felicetti - Sveriges Kommuner och Regioner SKR

Strategisk kompetensförsörjning. Kontakta gärna Ethel Andersson Leijon 0706-662206 Anna Danielsson 0702-61 30 11 …eller mig 0730-91 25 00. Syftet är att ge en samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Skövde kommun. Den samlade bilden ska: • underlätta strategisk kompetensförsörjning på alla sektorer och hjälpa organisationen att säkerställa rätt kompetens på rätt plats över tid • hjälpa organisationen att vara resurseffektiva och öka SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i sin Huvudöverenskommelse, HÖK 18, åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning.


Vägarbete malmö
lars peterson cooper

Regeringen måste ta kompetensbristen på allvar - Dagens

Kunskap och kompetens är ett av Sveriges främsta konkurrensmedel. Näringslivet behöver rätt kompetens för att vara konkurrenskraftigt.Våra insatser syftar till ökad kunskap som stöd för förändring. Strategisk kompetensförsörjning Beslut Styrelsen beslutar att lägga internrevisionens rapport Strategisk kompetensförsörjning till handlingarna samt att fastställa rektors åtgärdsplan med anledning av rapporten. Ärendet Internrevisionen har i enlighet med revisionsplanen för 2019 granskat strategisk kompetensförsörjning. SKR och Sobona är det största avtalsområdet på den svenska arbetsmarknaden, avseende på antalet arbetstagare, närmare 1,1 miljoner omfattas av avtalen.